Meng Zoustännegkeeten an der Chamber

Home - Blog - Meng Zoustännegkeeten an der Chamber

Meng Zoustännegkeeten an der Chamber

Ech sinn immens frou, dass ech vu menge Kolleg-innen aus der CSV d’Vertraue krut, fir an déi Kommissiounen ze goen, an deenen ech onbedéngt matschaffe wollt. Folgend Volete gehéieren elo zu menger parlamentarescher Aarbecht:

  • Kooperatioun, Immigratioun an Asyl
  • Famill an Integratioun
  • Ëmwelt a Klima
  • Education nationale, Enfance, Jugend, Enseignement supérieur a Recherche
  • Aarbecht, Emploi a Securité sociale
  • Petitiounen
  • Bei de «commissions réglementaires» sinn ech an der « commission des comptes ».
  • An op internationalem Plang sinn ech nach am «Conseil parlementaire interrégional».

Soziales, Nohaltegkeet, Jugend, Kontakt mam Bierger, demokratesch Participatioun – ech freeë mech drop! 🙂

Deelen: