#Zukunftsbësch – ee Bongert als Merci fir all eis Grousselteren

Hei kënnt der äre Grousselteren eppes Léiwes schreiwen, fir dass beim Zukunftsbësch och u si geduecht gëtt.

Wat ass den Zukunftsbësch?

Am August 2019 krut mäi Bopa 101 Joer! ? Dank ären 2500 Postkaarten krut de Bopa ee super 101.Joer geschenkt! ❤

Eis Idee: mir planze Beem! Als éischt ee Bësch mat 101 Uebstbeem, den #Zukunftsbësch, an dono nach ganz vill aner Beem! ? An zwar net eleng fir mäi Bopa, mee fir ALL eis Grousselteren, fir hinne Merci ze soen! ???

Tëscht Fouhren a Bettel op der Velospist goufen de 16.November 2019 déi 101 Beem geplanzt. Donieft steet eng Plack mat méi wéi 800 Virnimm vun äre Grousselteren, fir déi gespend gouf. Dat, wat dir fir är Grousseltere schreift, gehéiert virtuell zu där Plack.

Mee woufir grad ee Bësch?

– Beem sinn Zeechen vun der Zukunft, well se ee wichtege Facteur géint de Klimawandel a fir d’Biodiversitéit an d’Iwwerliewe vun de Beie sinn. ? Fir dass eis Jonk an enger gesonder Welt liewe kënnen! ????

– Beem sinn Zeeche vun Erfarung: si sammelen an hire Réng hir Kraaft a wuesse couragéiert wieder, sou wéi eis Grousselteren. ??

– Vun den Uebstbeem ka jiddferee plëcken: mir deelen all zesummen, eng Generatioun mat där aner! ????

– Dir wësst jo, wéi gär mäi Bopa d‘Natur huet. ? A fir mech ass et eng mega schéin Erënnerung, un dee grouss Gaart ze denken, an deem mir Kanner gespillt hunn, de Bopa ëmmer geschafft an d‘Boma hir Blumme gepfleegt huet. ??

Ee liewegt Denkmal fir déi eeler Generatiounen, am Dingscht vun der gesonder Zukunft vun deene méi jonke Generatiounen.

Comments (2)
Irina Moons / November 18, 2019

moien

Reply
Michèle Kayser / December 22, 2019

Wer viele Bäume pflanzt, muss auch viel Wasser tragen!

Sou e flotte Bongert hätten méng Grousselteren sech och gewënscht. Ma si haten Tënnebeem geplanzt, fir eis. Ech fannen Äert Engagement super nohalteg an generéis fir déi kommend Generationen. Äerem Bopa wënschen ech nach dodréiglech all Guddes fir säin 101 sten Geburtstag an nach vill frou Joren derbai.
Dir hut eng lëschtesch Famill gegrënnt, an ech hoffen äer Kanner ginn grad esou optimistisch, couragéiert a mat oppenën An durch d’Liéwen.
Ech wënschen Iech an Äerer Famill, besënnlech a frou Chrëschtdeeg an engt glécklecht neit Joër 2020!

Michèle Kayser

Reply

Leave A Comment