De chrëschtleche Glawen ass fir mech eng immens wichteg Inspiratioun. Ech interesséiere mech och fir déi aner Reliounen a fir net-reliéis Philosophien a versichen, doraus ze léieren.
Mee de Glawen u Gott, wéi mer en duerch de Jesus kennegeléiert hunn, an d’Persoun vum Jesus selwer fannen ech immens, immens faszinant. Well dat hautdesdaags zu Lëtzebuerg relativ rar ginn ass, ass et mer wichteg, dat kuerz erklären.

1
Ech gleewen u Gott, mee net well ech Angscht hunn, mee well ech staune kann a well et fir mech een Ausdrock vu menger Dankbarkeet ass.
2
Ze gleewen ass eng fräi Entscheedung, an ech soen deene Mënsche Merci, déi mer als frou, befreiend, respektvoll an engagéiert virgelieft hunn.
3
Normalerweis maachen ech just déi Saachen, vun deenen ech iwwerzeegt sinn. Mäi sozialt Engagement geschitt aus där Iwwerzeegung, dass all Mënsch een onendleche Wäert huet. Mäi politescht Engagement kënnt aus där Iwwerzeegung, dass mer als Gesellschaft eng Verantwortung hunn fir d’Qualitéit vun eisem Zesummeliewen. Dat positivt Bild vum Mënsch, vun der Gesellschaft a vum Liewen, dat ech aus dem chrëschtleche Glawe geléiert hunn, bestäerkt mech doran.
4
An der Kierch konnt ech ganz vill léieren an och bei Chrëschten aus anere Konfessiounen, bei anere Reliounen a bei humanistesch engagéierte Mënschen. Ech si mat villem net d’accord, nämlech mat allem, wat Mënschen erniddregt. Ech hu mech entscheet, dozou bäizedroen, dat vu bannen eraus ze veränneren.
5
11 Joer laang war ech Paschtouer aus Léift zu de Mënschen. Ee geniale Beruff!! Ech hu fräi d’Entscheedung getraff opzehalen, an zwar och aus Léift. Mee den Asaz fir déi aner prägt mech weider.
6
Ech si guer net der Meenung, dass een sech als Mënsch aus iergendengem Grond besser fille sollt wéi déi aner. Par conter ass et ganz schwéier, ee gudde Mënsch ze sinn, an ech bewonneren all Leit, déi dat fäerdeg bréngen. Mir hëlleft de Glawen dobäi.
7
Eng chrëschtlech Gemeinschaft, wéi ech mer se wënschen, ass déi, déi arem an ouni Muecht ass, mee wéinst hirem Glawen am Déngscht vun de Mënsche steet.